Pinned post

اولین قسمت از مجموعه‌ی پرونده‌ی افکاری؛
«تو این دو سال هیچ عدالتی ندیدیم و حالا من از شما می‌خوام که قضاوت کنید و انتخاب کنید.»
نوید افکاری

خواهر ابراهیم کتابدار از کشته‌شدگان آبان: «من خواهر ابراهیم هستم و دیروز همراه مادران آبان در تهران فریاد زدیم: آبان فرزند ندارد، خوزستان آب ندارد. دیروز احساس کردم تنها بودیم اما تنها چند ساعت بعد مردم در خیابان همان شعاری را سر دادند که ما می‌گفتیم. این اتحاد رمز پیروزی ماست.»
2h

بذر دیروز امروز در تاتر شهر به بار نشست .
مادران دادخواه خود بهترین رهبران میدانی هستند که به یک شهر ۱۲ میلیونی خط دادند و فردا و فرداها به ایران ۸۰ میلیونی خط میدهند .

mandela08940434 3h

twitter.com/SARA_SEPIDEH/statu

تهران ۹مرداد۱۴۰۰
مردم میگویند:
"مرگ بر جمهوری اسلامی"
و با گاز اشک آور و گلوله پاسخ میگیرند.
@shimababaeii 4h

از خوزستان تا تهران اتحاد اتحاد، چهار‌راه ولیعصر تهران، الان، نهم مرداد ۱۴۰۰.
4h

تئاتر شهر تهران، الان، نهم مرداد ۱۴۰۰: مرگ بر ستمگر درود بر کارگر.
5h

نهم مرداد ۱۴۰۰، تهران تئاتر شهر، حمایت از مردم خوزستان.

ویدئوهایی از اعتراض و یک شهروند توسط نیروی انتظامی در میدان ۱۷ شهریور (شهربانی) در مقابل مجتمع فرهنگی تجاری ستاره شهر.

@hra_news

بیشتر بخوانید:

ow.ly/SjHf50FHGZA

دست به روی مادران آفتاب بلند میکنند و میزنند،رذالت تا به کجا سر بلند کرده؟ ترس نابودی تمام وجودشان را فرا گرفته و از ناچاری به هر ریسمانی چنگ می اندازند،محبوبه جان دل قوی دار؛ همه ما مادران آفتاب هایی هستیم که نورشان این تاریکی را نابود خواهد کرد.

@BatulHoseini 12h

اگر صد بار دیگر هم بازداشت شویم باز هم این کار را می کنیم زمان و مکان اش هم برایمان مهم نیست، مادران دادخواه نماد مبارزه و عدالت خواهی این سرزمین هستند و خواهند بود

@Aban9814 22h

شب گذشته، جمعه ۸ مرداد، تجمع مردم اصفهان با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه.
17h

بجز مادر وحید دامور باقی خانواده‌های آبان آزاد شدند.
2h

مادر پژمان قلیپور، رضا معظمی، فرهاد مجدم و خواهر ابراهیم کتابدار همین الان آزاد شدند.
باقی خونواده‌ها هم امشب به زودی آزاد میشوند.
3h

کامنت خواهر محسن جعفرپناه از کشته‌شدگان آبان در مورد تجمع امروز .

جلوی در متروی گلشهر بازداشت شدم حدود دو ساعت در پلیس امنیت بودم بعد از آزاد شدن متاسفانه شنیدم مادران دیگر نیز بازداشت شدن و از آن بدتر حجم توهین ها و تهمت هایی که تا این لحظه می شنوم خیلی بدتر از دستگیری بود،شرم آور است که مادران را به باند های حکومتی نسبت می دهید
@Aban9814

شرح دستگیری مادران آبان از زبان خاله‌ی سجاد رضایی/۳

Show thread

شرح دستگیری مادران آبان از زبان خاله‌ی سجاد رضایی/

Show thread

خاله‌ی سجاد رضایی از کشته‌شدگان آبان که امروز به همراه مادران دادخواه بازداشت شده بود لحظاتی پیش آزاد شد و از آنچه امروز گذشته است و دلیل این تجمع می‌گوید./۱
@aban9814

خانواده‌های آبان همچنان در انتظار مادران دادخواه در جلو پلیس امنیت اخلاقی آرژانتین هستند...

خشم ما از قدرت شما بزرگتره! بترسید! مادران‌مان را آزاد کنید!

twitter.com/AzarMoTeh/status/1

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!