Mireu d'envoltar-vos de bones persones, de formar i educar bones persones... de ser bones persones. La resta, no té massa importància.

Encara no teniu propòsits per 2020? Doncs al 33 us en deixem uns quants.. Feliç any i que la música us acompanyi!
m.mixcloud.com/33revolucions/3

A veure,

M'he fet mal al dit jugant a bàsquet i m'han dit que m'hi posi fred. ✔

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!