امروز بدنم هشدار نهایی رو داد! وقتشه بهش گوش بدم.

امیدوارم کسی از مرگم ناراحت نشه. اینطوری راحت‌تر می‌میرم.

اگه مردم، بگین مرحوم تا لحظه‌ی مرگ هم نیم‌فاصله براش مهم بود.

Show thread

نه تنها برا خودش که حتی دلم برای خودمم وقتی پیشش بودم، تنگ شده.

دلم واسه جمعه‌هایی که ذوق دیدنش رو داشتم تنگ شده! :cwy:

کیر تو خلقت!
این از من :((

حقیقتا کونم پاره‌اس و دارم از استرس جر می‌خورم. :cwy:

با این کارایی که ایشون می‌کنه، احتمال کرونا گرفتنم خیلی بالاس. :kerbal:

آقا دورکاری چقدر خوبه ^_^

از وقتی اومدم خونه، مامانم شونصدبار بهم گفته موهات کم‌پشت شده!
فک کنم بیشتر از کرونا از کچلی من می‌ترسه.

-Don’t take anything for granted.
-I know! I live in Iran. :welp:

من این دختره رو می‌بینم، صدبار داروین رو شکر می‌کنم که از اون دوران تلخ و تاریک روحی، عبور کردم.

حالا که استرس کرونا داره به فنامون میده، کاش مقادیر زیادی سیب‌زمینی سرخ کرده و پیتزا داشتم.
(می‌دونم ربطی نداره ولی خب همینه که هست.)

کاش این روزای آخر عمرمو یا پیش خونواده‌ام بودم یا پیش پُلو، نه اینکه پشت میز کارم باشم.

اینترنت رو که قطع کردن، گفتم از متن ۱۹۸۴ توییت می‌کنم. هواپیما رو که زدن و‌ گفتن نقص فنی بوده، حس کسایی رو داشتم که داشتن شعله‌های آتیش راکتور RBMK رو می‌دیدن. فک کنم همین روزاست که دچار کوری شم و فقط سفیدی ببینم.

اگه خوابگاه تعطیل شه، رسما بی‌خانمان می‌شم :))))

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!