@AlexHinojo La feina invisible de les xarxes de voluntariat és immensament poderosa i encara no en som prou conscients. Al Centre Cultural de Marata (Vallès Oriental), el dijous 19 de març, a les 8 del vespre, intentarem posar-hi el nostre granet d'arena amb una xerrada amb l'Amador Álvarez, voluntari de la @viquipedia i soci d' @amicalwikimedia : 'La Viquipèdia, qui la fa, qui la fa servir i com hi podem col·laborar'

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!