دوستان ما دو روز پیش موفق شدیم مادربزرگ که بالای ۸۰ سال هستند را ببریم و واکسن کره‌ای (آکسفورد/آسترازنکا) بزنیم. اگر در بستگان کسی بالای ۸۰ سال حتماً پی‌گیر باشید. اگر نتواند از ماشین پیاده شود، میایند در خود ماشین می‌زنند.

It is relatively easy to clone the entire @tails repository. It could to be rsynced from upstream hourly (+ random minutes). You will require less than 100GB of storage space. Here is the script I used in the old days to keep a local copy:

gitlab.com/alimirjamali/mirror

tails.boum.org is currently down.
Sorry for the inconvenience. It will be up again soon.
More info will follow tomorrow.

@AliMirjamali Good question, I'm still kind of undecided what to use myself. If you need fast updates or any sort of multimedia support, notcurses is a clear winner. When optimizing for small size there's termbox, but for general use I think libtickit's API is much more convenient and better thought out.

قابل توجه آن حضراتی که انتشار فایل صوتی فلان وزیر یا بهمان خواننده را با انتشار فیلم خانم امیرابراهیمی مقایسه می‌کردند. به قلم خود خانم امیرابراهیمی:
twitter.com/Zar_Amir/status/13

I am happy to reveal that a non-profit legal entity for Mastodon, Mastodon gGmbH, is in the process of being entered into the German company register.

For context, I have been operating as a sole proprietor so far.

It's been in the works for 8 months but I didn't want to announce anything until everything was finalized just in case it didn't work out. Yesterday, I paid in the starting capital.

It wouldn't be possible without the help and advice of @mellifluousbox. More to follow in blog form.

باز می‌توانید مقایسه کنید با گردش مسئولیت‌ها در بنیاد آپاچی. حضور چهره‌های جدید و متنوع و گردش مسئولیت.

Show thread

مقایسه کنید به گردش مسئولیت‌ها در بنیاد پایتون و حضور چهره‌های جدید.

Show thread

خوب اگر تا حالا نگاه نکردید، باید بگویم که از ۴۰۰۰ عضو بنیاد FSF فقط کمی بیش از تعداد انگشتان دست حق رای دارند که نه رسماً مشخص هستند چند نفر هستند و نه زمان و نتیجه رای‌گیری جایی اعلام می‌شود. حالا توجه شما را جلب می‌کنم به گردش افراد هیئت مدیره این بنیاد عامل المنفعه در ۲۰ سال گذشته.

Show thread

دیدن دامنه‌های ماستادوغ و سرور چت سمبه ماتریس دات آی‌ار داخل کشور در کف تایملاین بسیار بسیار نگران‌کننده است. از روزی می‌ترسم که اول کاربران را به استفاده از این پلتفورم‌ها عادت بدهند، بعد اینترنت کشور را اینترانت ملی کنند، بعد بگویند با همین سرورهای داخل کشور سر کنید.

I sometimes feel that a decade (or more¹!) was lost in internal discussions that had little effect, and during which “outsiders” would think GNU = FSF = RMS.

But I’m happy we’re now looking forward and contributing to the future of #freesoftware. A real milestone!

¹ wingolog.org/archives/2009/12/

Show thread

Today we're kicking off the #GNU Assembly!

gnu.tools

This is a new umbrella for GNU people seeking transparent decision-making and built around consensus. It's the result of a decade of struggle to make #GNU inclusive, transparent, and community-driven.

#GNU contributors: consider joining!

#FreeSoftware activists: help us spread the word!

Fedora Council statement on Richard Stallman rejoining FSF Board

"There is no room for harassment, bullying, or other forms of abuse in Fedora. We take our Code of Conduct seriously in order to ensure a welcoming community."

fedoramagazine.org/fedora-coun #bot #opensource #Fedora

@danialbehzadi
[Quote from 2010]
Once again: GNOME WAS an acronym. GNOME is NOT anymore an acronym. GNOME stands for GNOME nowadays. Only. That's all.
[/Quote]
mail.gnome.org/archives/market

Linke to original Tweet from GNOME's (verified) account:
twitter.com/gnome/status/13823

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!