نه اینجا به درد ما نمیخوره . ما را هم 140 تا بس است

سرعت توت کردنتون شده کسشعر بر هزارم ثانیه

من مثل فرخ نژاد تو گشت 2 نامحسوس دارم خیلی هارو ترغیب میکنم برگردن توییتر . تا الان که موفق نبودم

حالا من یه چسناله کردم با زبون روزه یه شکری خوردم فیو دونمونو نگایین :)))))

ما معمولیا هم تو توییتر کم فیو میخوریم هم تو ماستادون

واقعا 140 کاراکتر واسه کسشعراتون کم بود که رسیدین به اینجا که 500 کاراکتر کسشعر بگین؟

معرفت توییترایا از شما توتیا بیشتره. اونا نگفته بک میدن شما رو لخت کنن بهتون بدن هم بک نمیدین

بک میخوایم ها کون که نمیخوایم همتون عن میکنین خودتونو !!!!! والا

ولی هرچی فکر میکنم هیچی همون توییتر نمیشه

لکن طوری نشود که فاخراتونو تو توییتر توییت کنین و کسشعراتونو بیارین تو ماستادون توت کنین

پسر قذافی آزاد شد!!!
به تخمم ترین جمله 11 جون 2016

خب دیگه جدی جدی بریم بکپیم دیگه . شب همگی خوش

آقا این ماستادون دایرکتش کجاست؟

به ما معمولی های بی باند هم درخواست فالو بدین مطمئن باشین عن نمیکنیم خودمونو و بک میدیم

اینجا اگه منشن فیو بزنیم کسی نمیاد گه خوری کنه؟!

خودش توت و ریتوتاش بوستد ؟!
قشنگ معلومه سازنده ماستادون مدرکشو از پیام نور گرفته

شهرزاد لعنتی بک بده :))))
من بلد نیستم هوایی بزنم 😁

خب فعلا بریم بکپیم فردا فالو کنیم. فقط بک بدین لاشیا .:))))))
صبح بخیر

‏منتظر اون روزم که یکی بیاد بگه من کپی کار نیستم فقط توت هارو اول تو کانال فارسی تو تلگرام میبینم بعد میایم میبینم تو ماستادون هم هست 😊

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit