اگه بازم همه ميموندن خيلى خوب ميشد
بازم از اين غلطا كنيد
بوس همتون 😘😘😘

طبقه پايينى مام ديشب اينجور شد زنگ زدن بابام رفت برقشونو درست كرد
اما نم چه حركتى زد =))))

ممد خو شايد فيوزت پريده
يكم ور برو با يهوچيزى

اينا همه بخاطر ايران اومدنه ^___^

باشه اما من هنوز كيرم دهنته:(

Arta boosted

تو سوييس كلا هفته اي ١٩ ساعت ميذاشتن دانشجو كار كني يعني هيچي همه خرجمم با بابام بود سوييسم گرون
اينم تاثير داشت بالاخره

ممدرضا واقعا. كيرم دهنت

فردا هم ژوژمان دارم هم امتحان كيرم تو يك يكتون

Arta boosted

@Arta گوه خوردم گوووووووووه واقعا گوووووووه

ما از اول پيدايش جهان ماستادون اينجا بوديم
دلسرد شديم مهاجرت كرديم
الان به مناسبت سالگرد و اين كسشرا اومديم

Arta boosted

یا خداااا شما ها کی اومدین اینجا که انقدر توت کردین ؟ :))))))

اگه نميومدى ايران اينهمه بدبختى نميكشيدى امشب
حالا بخور

عه درنا كى اومدى ماستادون؟

چرا خورد خورد ميايد كيريا؟

من و وارد بحث سياسى نكنيد
همتون و ميكنم

درسته كه كيرم تو نتانياهو
اما خب كشور واسه منافعش بايد دشمنى و كنار بزاره
و كيرم تو فلسطين و عراق و لبنان و غيره ...

قديما اينجا يه بكن بكنى بود

قديما اينجا همه رو هم بودن

والا مهمونا ما خو رفتن :))))

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit