حالا خودمون قدیمی حساب میشیم فردا میتونیم ادعا کنیم؟

‏خدایا بقیه مواردو بیخیال
فقط شر فامیل رو از سر ما دور بگردان

بلند بگو آمین

‏انسان هایی هستند که همیشه برای ما فرشته نجات بودند ولی ما هرگز احساسشان نکردیم.

اون زبون بسته هام ب توت میگن توت؟!

بابا من فارسیش کردم الان زده بوق 😂😂😂
به ریتوییت میگه بازبوقید 😂

نه تنها احنبی ها تایم لاین گلوبال رو از دستمون درآوردن ، بلکه به تایم لاین لوکال هم تعرض می کنند.
عجب پروهایی هستن ها .

ما هنوز نخوابیدیم میگن صب بخیر

هیییییییی غووودا

قدیما که برکت بود
توت میوه ای بود دوست داشتنی
حالا تبدیل شده به پانصد کاراکتر
هضم ناشدنی!
به دنیای توت ها خوش آمدید :)

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit