Follow

@xroijals
miro tuiter i dius que per aquí. just avui he iniciat gestions per recuperar el @Bartralot que fa un mes que està segrestat

@xroijals
ara tinc uns users b,c,d i e amb molt poca audiència i feedback, i ho enyoro

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!