I've set up a Pi-hole at home and holy shit... More than 50% of the queries are blocked!

Top query is my Sonos system calling home to 'msmetrics.ws.sonos.com'. Checking to see if I can turn this off somewhere in the Sonos system.

Follow

@nielsim keep us posted up... toch maar eens kijken naar een pihole in mijn eigen netwerk.

@BerendJan Aanradertje. Ik had nog een ongebruikte Raspberry Pi in een la liggen. Die wordt nu tenminste nuttig ingezet. Stom dat ik er niet eerder aan was begonnen. Maar goed, daar zijn vakanties voor 🙂

@nielsim hier slingert nog een pi2 ergens in mijn "serverhok"

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!