الان گیر تاکسی اینترنتی هستید؟ حالا اوبر بود ی چی، با کلاس ترم هست 😐

Matrix boosted

ولی این همه انرژی مال ی شیرازی نیست 🙄

Matrix boosted

ولی این همه انرژی مال ی شیرازی نیست 🙄

مدیر برنامه کی بودی تو لعنتی ، همیشه تپلا اعتماد به نفس عالی دارن:OttGun:

مدیر برنامه کی بودی تو لعنتی
هنیشه تپلا اعتماد ب نفس عالی دا

خوبه یه دور برنامه رو مرور کنید، و رزبری پای و بهترین سیستم عامل برای اون هم مورد بررسی قرار بدید!

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!