No entenc per què faig tuits si els esborro. Sort que aquí a Mastodon som pocs i no hi ha pressió.

Trobo que això de la guerra és deliran hahahahaha

Què? Per aquí tot bé? Us porto tuppers o ja aneu fent?

Quan necessito estar sol i pensar vinc a Mastodon.

Mastodon és el lavabo de les clenxes de Twitter, trobo.

Quina puta merda, l’any 2020. Molt de hype però en realitat tot segueix igual. Comença molt fred, no hi ha canvi real de dècada (malgrat la campanya de marketing que assegura el contrari) i molta gent l’entoma amb ressaca.

3/10

- Dave Mustaine
- Jordi Pujol
- Donald Trump
- Maradona
- Marta Ferrussola
- Algun pres polític
- Mick Jagger

És evident que aquí molem molt més que aquells carallots de tuiter.

Aquí, estem, aportant un mica d’aire fresc i shitposting a aquesta nostra i poc concorreguda xarxa social.

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!