Tot canvia molt depressa, menys els meus somnis, que són sempre els mateixos.

Després de rebre això el dia 16 de maig, veig que avui puc entrar. Però ja se m'han passat les ganes. La censura em persegueix.

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!