ונראה שלכל משתמש יש יוזרים בכמה שרתים. די מבלבל.

עוד אין אפליקציה נורמלית ל-iOS, אז אני מחצרץ ממקבוק כמו איש מערות.

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!