@Constantia Hmm ... beetje wennen dit. Hoe gaat het met je vingers? Ik zie een ingetapete duim?

@murgenetemplar Ah, ik ontdek je nu pas. Welkom! Ik heb nog een account, ik volg je daarmee ook even. Na, vingers zijn voortdurend aan het jo-jo-en, soms weer behoorlijk erg, soms wat minder. Lijkt gewoon niet te willen genezen. Dank voor vragen en nogmaals welkom!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!