Visualitza "Pandemia: Vamos a generar el máximo "estrés social" posible." a YouTube youtu.be/Alt-oDXO1ZE

♲ @dracdolot@twitter.com: Semblen imatges d'una dictadura militar oi? Preparem-nos!

pbs.twimg.com/media/ETLRjGpWkA…

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit