بچه‌ها کی میریم اون بیرون؟

من هی فک میکنم میشد یعد یاد استرسا و فشارا میوفتم میگم نه و هی این چرخه تکرار میشه

یه مشکلم که با دوستام دارم اینه که هیچوقت هم‌سطح نبودیم که دغدغه‌هامون یکی باشه
کلا دوستی نداشتم هیچوقت که نقطه مشترک زیاد داشته باشیم

دوستم به یه فالگیر زنگ زده کلی چیز واقعی اینا بهش گفته
من هیچوقت اعتقاد نداشتم ولی یه بار فال گرفتم زنه همش تاکید میکرد ازدواج نکن

من همیشه شاکی‌ام چرا دورم شلوغ نیس چرا تنهام
چرا کسی نیس دوست اینا
فهمیدم این منم که خودمو دور نگه میدارم

ولی فهمیدم بخوام حرف بزنم میتونم

نسیم جون کتاب معرفی میکنی برای ...؟:)))))))))) من:))))))))))

من فقط با سه از دوستای دوران مدرسم در ارتباطم و از وقتی کات کردم زیاد باهاشون حرف میزنم و اونا از این جریان مطلع نیستند
انقد زر روانشناسانه زدم امروز ازم سوال هم میپرسیدن

اتفاقی اسمشو تو دایرکتای اینجا دیدم که با مری داشتیم راجبش حرف میزدیم

بچه‌ها یادتونه یه کمیسر اینجا بود؟:)))))))))))

ما کی برمیگردیم؟ من زندگی لجنمو میخوام

کره ی جنوبی کم کم داره برمیگرده به اوضاع قبلش

@Ddsncm قطعا نود درصد همینطوره . ، یه خود برتر بینی خاصی حتی تو راه رفتنشون وجود داره.
من کلا تو روابط احساسی کمتر دیدم یه بدنساز بنونه رابطه درست و منطقی و برابری بسازه

جذابیت جنسی طرف رو از کدوم طرف بکنیم تو باسنمون؟

همیشه میشنیدم این بدنسازا مغزشون کوچیکه باور نمیکردم

ببینید دوستان همه معیارا باید در سطح متوسطی باشن به همم بخوره چیز میزاتون اماااااا به نظر من اخلاق و شخصیت مهم‌تره

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit