بچه‌ها دو ساعت دیگه امتحان دارم! :((((

+فعلا

عجب وضع کسشری !
اینجام سردرد دارم ://

رفتم توییتر، پیغام اومد:
برو باهمون
خوشبخت بشید
تو از اولش هم دنبال یکی بودی که توش کنی
بای -__-

اونی که ۱۳۰۰ تا فالو داره، بهرام خان‌ه :))))
بک ندید

بچه‌ها چیز جدید یاد گرفتید، قرآنی به مام بگید...

وحید آنلاین فالو نکنید اونجا مارو فالو نمیکرد

معتقدم توییترم باید از صفر شروع کنن همه!
اینطوری مشخص میشه رییس کیه...

هل بدین اقا باز عقب افتادم ازین کس مسا همشون رفتن رو دویست

اون شاخایی که هی گوز گوز میکردن تو توییتر روشون نمیشه بیان اینجا

میتونید بنده رو هل بدین 200 تایی شم میتونیدم ندین البته

اینا که توییتر خوب بودن! چرا اینجا اینطوری شدن؟! 😖

اینجا برای از تو نوشتن فضا بسیارست

ماستادون رو نریزید روی قیمه حیوااااان

ولی این شروع کردن دوباره جالبه، انگار که بری توی شهر غریب و یهو یه همشهری جدید ببینی، الکی کلی خوشحال میشی

اینجا اعتیادش در حد شیشه‌ست !!! 😐

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit