البته فکر کنم از (بوق زدن) استفاده کنم بهتره.

Show thread

اگه راستش رو بخواید یکم دلخورم حوصله توت کردن ندارم.

این مدت یا گوگل اسیستنت حرف میزنم، خیلی کمک دسته، کاش زودتر باهاش حرف میزدم.

اولین روز کاری ۹۹ رو گذروندم، اولین باره استخدام رسمی‌ام ولی از خونه کار میکنم. راستش خیلی خوب گذشت، کد تمیز نوشتم، تو تختم کار کردم، هیچکس دیسترکتم نکرد و...

لعنتی من که باهات حرف زدم، مگه قرار بود مقاله علی چاپ کنم؟ :(((

Show thread

رد شدم، بخاطر زبان :(((

متاسفانه به اندازه کافی باهوش نیستم و سریع فکر نمیکنم.

خیلی جلوی خودم رو گرفتم حقیقت رو نگم، ولی سخته، برای من خیلی سخته.

چون خیلی براتون مهمه اومدم بگم مصاحبه دادم، ۳-۴ روز طول میکشه جواب بده قبول شدم یا نه.

راکون کوچولوم حالش خوب شد، نگران بودم اینم بمیره، البته باید تا آخر عمرش رژیم غذایی خاص داشته باشه.

باتوجه به اخبار این مدت یه سوالی پیش اومده، امبرهرد با شمام آره؟

تکنیکال چلنج رو انجام دادم و قبول شدم، پس فردا مصاحبه HR دارم، استرس کشت مرا.

باز میگرن اومد، بسته دیگه.

ولی دل تو دلم نیست مصاحبه این شرکته رو بدم، دقیقا همون شغلیه که دوست داشتم پیدا کنم، درمورد حسابداری، مالیات، اعتبار و...
دقیقا هم تو کشور مورد علاقم و دور از همه، با حقوقم متوسط و خوب.

ولی من خونه استخر دار میخوام، جکوزیم داشته باشه.
و البته شوتینگ زباله، سیستم خانه هوشمندم میخوام.

پارسال این موقع داشتم تو رویاهام زندگی میکردم.
امیدوارم تا ۶ ماه دیگه دوباره همه اون چیزارو به دست بیارم.

راستی گیت لب رفت پشت کلودفلر، دیگه تحریم نیستیم، خوشحالم ننه.

یه شرکتی برام چلنج فرستاده بودا داشتم انجام میدادم، از همین چلنجش فهمیدم یه باگ تو سیستم اصلیشون دارن بهشون گفتم =))))
فکر کنم استخدامم کنن واقعا.

چلنج روانجام دادم، باید مصاحبه کنم، نمیدونم چرا اینقدر استرس دارم 😁

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!