Follow

Vad kan man göra för kusinen? Hon är yngre än mig och jag kan relatera ej mycket till henne, icke desto mindre älskar jag henne för riktig och vill hjälpa på något sätt jag kunna: hon är alldeles bedrövad sedan hennes katt avled två månad sen och både hennes föräldrar och mina (och mig själv, det är underförstått) är litet bekymrade om det här läget.

Jag skulle vilja tänka på en aktivitet att göra tillsammans för att uppmuntra henne, men vad precis?
:mastodon:

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!