Follow

Jag skrev just nu ett långt, välgenomtänkt och vältalande svar om ämnet av mitt könsidentitet, könsuttryck och läggning; jag tror att jag lyckades att förmedla min mening utan några betydande svårigheter: det är ock ett ämne jag har inga problem med att dryfta och vi nog kommer att förstå varandra i samtalet.
Jag erkänner att jag missade långa samtal som dessa~<3

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!