Follow

I reckon "gå och dö sötnos" shall become my new catchphrase

@Fergant one of your better ones

who am I kidding, it's the only one!

@namtari åtminstone jag har ett, vad har du för dig själv utan en bit skitinstans? Däremot även en blind höna kan hitta ett korn så måhända en dag hittar du något~

Men vänta dig inte om det, älskling

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!