Follow

Jag vill bara tillkännagiva att @namtari:s opinionsundersökningen om könsidentitet, könsuttryck och spel är underväldigande och ofullständig; den fattas grundläggande valar som t. ex. kvinnlig som spelar kvinnlig, manlig som spelar manlig o. s. v. och all om det emedan hen är just oförmögen.

@namtari enfaldig omtöcknad norske tölp kan ej förstå väldigt enkla, grundläggande meningar förty hen är en obegåvad dumsnut~

@namtari du ar en besvikelse som varslar stor skam över dina förfäder

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!