چند وقت پیش یکی از جنوبیای محفل یه عکس گذاشته بود: کلی خرما که روش ارده ریخته بود.

امروز مغزم با یادآوری اون عکس شکنجه‌م می‌کرد.

حس می‌کنم یه خلا توی زندگیم ایجاد شده که تا خرما و ارده نخورم پر نمی‌شه.

@rekemo ببخشید من با خوندن این توت! ماشه شدم قشنگ.

رنگینگ یکی از بهترین چیزهایی هست که میشه با چایی خورد. خرمایی که جای هستش مغز گردوئه و روش حلوا و کلی چیزمیز دیگه. واققققعاً خوشمزست. اصلش فکر کنم شیرازیه، من که شیرازیم کلی میخوردم نمیدونم بقیه شهرها دارن یا نه. خوراکی‌های مربوط به خطه‌ی جنوب کشور کلاً خیلی خوشمزه‌تر از باقی خوراکی‌هان، هر کس نمیدونه عمرش بر فناست.

@FeryET @rekemo
نه دوست عزیز اصل رنگینک شیرازی نیست. حقیقتا نمیدونم اصلش مربوط به چه شهریه ولی مطمئنم مربوط به یکی از نواحی ای هست که نخلستان داره و بقول معروف خرما توش عمل میاد. توی شیراز به دلیل نداشتن شرایط مناسب این گیاه، نه خرما عمل میاد و نه نخل خرما.
Follow

@s_vahid_h مثکه جهرمیه. جهرم خیلی خرما داره شیراز ما همش خرمای جهرم می‌خوریم.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!