@skandal Z jednej strony to niby na plus, gdy rezygnują z FB, ale ja od początku skupiam się na tym jak trudno jest przekonać kogokolwiek do zmiany, dlatego migracja na TG to dla mnie trochę kolejna stracona okazja na coś lepszego.

@GeekOrganic Społeczność dość łatwo przeszła na WhatsApp w momencie kiedy nie był jeszcze w rękach FB. Natomiast drugi raz chyba nie da się namówić większości na zrezygnowanie z czegoś do czego są już przyzwyczajeni. Konsolidacja usług dla większości jest ważniejsza niż prywatność.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!