Follow

What about nowe zdjęcie profilowe na WhatsAppie/innym używanym przez nas komunikatorze aby znajomi wiedzieli gdzie nas znaleźć?

Do wyboru wersja lokalna i międzynarodowa.

· · Web · 1 · 3 · 3

@nomadbynature Mam już nawet pierwsze ofiary tej profilówki w kontaktach. ;)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!