یه کاربر اینجاس خیلی عوضیه داره میره رو مخم تابلوعه فیکه

الان دیدم یه دختره نوشته ازدواج موقت
تو این مدتی که نبودم چی شده

این چن وقتی که نبودم چقدر عوض شده اینجا

دقیقا هم نظرم باهات ولی شما اختیار داری خودت از شاخا محسوب میشی

در حقيقت اينجا واسه اونايي خوبه كه توييتر فالوورز زياد دارن **شر نميتونن بنويسن، ميان اينجا.
واسه يكي مثه من كه كلن **شره خيلي فرقي نداره=)))))

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit