خیلی جدنی دیگه توییتر و ول کردین اومدین اینجا واقن شیم آن یو :(((

ای بابا همش که اینجایین :((((
طفلی توییتر

به نظرم بسه دیگه برگردین توییتر

خیلی داف های زیادی اینجا هستن واقن دل آدم میگیره :((((

یادم رفته بود بگم من سفیر ایران تو عمارت اصلی ماستدونی تو جاپونم

بدیش اینه هرکیو بلاک کردی بازم بوستش کنن زرای مفتش میاد تو تایملاین خراب شدمون

کاش موسوی میومد خونه ما من سرگرمش میکردم نحسیش تیم و نگیره :((((

امتحان فردا انقد کسشره اصن نمی ارزه بری دانشگاه :(((

الان دژی میاد توییتای چینیا رو ترجمه میکنه

پونصدتا کاراکتر خیلی خوبه قشنگ میشه گلستان سعدی توت کرد

اگه به شانس منه روحانی فردا میاد اینجا اکانت میسازه من و بلاک میکنه

من شنيدم اينجا بوس ميدن ! درسته ؟

ام کلثوم
۳۳
احمد آباد مستوفی

نرو پایین حیوان . دارم میخونم خب

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit