‏من از تکرار در تکرار خسته ام.

حرف جدیدی بزنید،
آهنگ جدیدی بسرآیید،
نغمه جدیدی بنوازید،
رقص جدیدی ابداع کنید،

نگذارید زندگی تکراری در تکرار بماند.

‏گاهی انسان بیشتر از هر چیزی به دو کلمه نیاز دارد،
دو کلمه حرف.
انسان ها اگر حرف نزنند؛ کوهی از ناگفته ها میشوند، سنگ میشوند و محال است شکستن و پهن کردن سفره درون یک سنگ.

‏جوانی خود را برای بزرگ شدن هدر ندهید.
- پابلو پیکاسو

~ ترجمه شده

‏حتی با زلفش میشه فلسفه بافت.

‏یکی از قشنگترین حس های دنیا خاموش کردن ALARM ⏰ بعد از امتحاناته.

‏و شب برای این آفریده شد تا در آن قدم بزنیم.

‏انسان هر چه سالخورده تر بشه، با تجربه تر میشه و در عین زمان از نبوغش هم روز به روز کاسته میشه.

‏موسیقی بیکلام،
فقط وقتی صداش میپیچه تو گوشِت.

‏کلید خوشبختی هر فرد در جیب خودش است.

‏کاش میشد چشمانم را ببندم و در جهانی دیگر باشم،
در جهان تو.

‏از دستان سردش فهمیدم،
که زمستان فرا رسیده.

‏انسان ها عجیب و غریب اند، همه در حال تحول و تغیر. انسان یک دقیقه قبل و انسان یک دقیقه بعد یکی نیست.
- احمد ذکی حسینی

‏اینکه به شخصی که در خیال چیزی است بگویی که به خیال آن مباش مثل اینست که به یک گرسنه بگویی تا در مورد غذا نیندیشد، گفتن هر دو بیفایده است.

‏"کتابخانه، شفاخانه ایست برای ذهن"

میشه همه چیز را به تمسخر گرفت ولی به تمسخر گرفتن ادیان الاهی و غیر الاهی حماقت محض است.

‏تنها یک احمق همه چیز را میداند.
- ضرب المثل آفریقایی

‏جایی را دریاب که در آن سُرور باشد و سُرور رنج را فرسوده میسازد.
- جوزف کمبل

~ ترجمه شده

هرچقدر که اوج بگیریم به نزد کسانی که پرواز کرده نمیتوانند کوچک به نظر میرسیم.
- فردریش نیچه

~ ترجمه شده

‏انسان هیچ اتفاقی را فراموش نمیکند، فقط تظاهر میکند که یادش نیست.

‏تا افتاده نباشی، کسی برت نمیداره.

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit