ولى انصافا اپ نداره اينطورى حال نميده اينجا

به کاربرای شاخ اینجا میگن شاتوت

توییتر و توت بیشتر بهش میخوره مثه لاله و لادن اسم بچه های یه نفر باشن تا اسم 2 تا اپلیکیشن مختلف

بچه ها از الان فرهنگ ریتوت رو گسترش بدین

توييتر كم بود. اينم اضافه شد، اونم دقيقا وقتى ما عادت كرديم كوتاه بنويسيم با محدود ٥٠٠ كاركتر.

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit