سرزمین لعنتی پست گندیده ی کسکشسرای سر در کون هم کن

جالبه زمان توتا رو منفی میزنه، یعنی قبل از اینکه توت کنین به دست من میرسه، مواظب باشین mastodon.social/media/LnWE9acp

اینجا میعادگاه جان آشفته ی حضرت بود پارسال، ده دقیقه از شهر فاصله داره و یه جای غار ماننده، البته خب ظاهرا ملت تعقیبمون میکنن چون سریعا مکان لو رفت و این اواخر اکثرا میعادگاه دواییان و تریاکیان بود mastodon.social/media/4BpiADsb

من احساسی ترین بغلی که توو فیلما دیدم این بود، حالا هرچی میخواین فکر کنین :))

mastodon.social/media/KR9zlHnQ

میدونید یه هفته زیر این کپر زندگی کردن یعنی چی؟ دور از هرگونه انسان و آنتن و نت و فلان؟

mastodon.social/media/C7--FhhA

انقدری پول داشتم که اینجا یه زمین داشته باشم توش کشاورزی کنم، هیچ چیز از جهان و کائنات و این کسشعرا نمیخواستم دیگه.

روستای اولسبلانگاه هست در ماسال ظاهرا mastodon.social/media/IWHJ79iG

تصور من از کسی که اسم خودش رو زیر پستای خودش بصورت هشتگ میذاره: mastodon.social/media/2P7VIrus

قیمتو زده ۲۵۰ دلار، شما هم اکنون دارید با یک سرمایه دار توت بازی میکنید
😎 mastodon.social/media/duxNWsCl

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!