ماها که الان به این زودی اینجا هستیم جزو انسانها ماجراجو دسته بندی میشیم.

چه توت کنم، چه توت نکنم، فالو کنید

ولي توتي كه توت نباشد توت نيست
امام "ره"

من خوب توت میکنم، منو فالو کنید 😆

پارسال که توییتر بودیم خیلی بد بود 😂

الان ما اینجا میشیم جزو سیصدچارصدتای اصلی

الان با حجم زیادی از "اینجا کجاست مواجه میشیم!"

مثل گيمري كه تازه يه بازيو خريده و مثل بختك ميفته روش ما هم داريم ميكنيم توت

کانالشو زدین؟ همین که بفهمن ما اینجاییم فیلترش میکنن

لینک کانالو تلگرامتلگرامشوبریم توتای خودمونو بخونیم

الآان سروراش هنگ می‌کنه بابا یاواش تر

اقا کانال خودتون دست بگیرید درامد و به نسبت فیواستار ا تقسیم کنید

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit