طي كشف جديدا ميشه فهميد اينجا هركي از چه اپي براي ماستادون استفاده ميكنه اونايي كه آيفون دارم amaroq اونايي كه اندوريدن tusky يه سري هم با web پايين توت هاتون ميزنه 😎

طي كشف جديدا ميشه فهميد اينجا هركي از چه اپي براي ماستادون استفاده ميكنه اونايي كه آيفون دارم amaroq اونايي كه اندوريدن tusky يه سري هم با web پايين توت هاتون ميزنه 😎

ميخوام تتو كنم كه تا ته توت كنم
سيجل در حال استقاده از ماستادون

باریکلا هنوز نیومده واسه این جا هم قانون تعیین میکنین 🤔

بزار من بخونم لعنتييي تا نيومدن دكون ماست بنديتو ببندم
بزار من بخونم
بزار من بخونم
بزار من بخونم
بزار من بخونم
بزار من بخونم
بزار من بخونم
(مرورگر را بسته گوشي را پرت كرده و بعد از چند ثانيه با قربون صدقه توييتر برم گفتن به سنگر قبلي اش برميگردد)

بريم توييتر اينجا نرن و آب نشد 😑 بي نوتيف توت خشكيده ماست بند

تنها دليلي كه نميرم لپ تاپمو بيارم و از اين وضع كسشر ماست دوني و لبنياتي خلاص شم اينكه ميترسم تلگرام آن شم و دوستام كه از ديروز دارم ميپيچونم بريزن سرم

من همه اش استرس تموم شدن كاراكتر دارم بعد به خودم ميام ميبينم همون ١٤٠ تا از سرمم زياد بوده

آقا من تا ميام يه توت بخونم زود توت بعدي مياد انگار باد زده همه توتا داره ميريزه بايد بدويي از يكي جا نموني 😂😂

کسشر کسشره کلا هم همه جا همه جز من کسشر میگن؛
یعنی میگم ۱۴۰ کاراکتر شده ۵۰۰ تا خوشحال نشین به کیفیتتون چیزی اضافه نمیشه :))))

اينجا با PC خوبه با گوشي حال نميده

😂 تنها مزيتش به توييتر تعداد كاراكتر هاشه :)) اينجا تا دلت بخواد ميشه زر بزني

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit