Follow

Els sioux de Cheyenne River bloquegen l'entrada als seus territoris desobeint les ordres de l'estat; avui s'ha acabat l'ultimàtum de l'estat i mantenen els controls escrits en lakota i la bandera sobirana lakota

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!