Follow

Marchena és la confirmació que

Gran video de Octuvre destapant el deep state feixista espanyol:
youtu.be/htXGgAhNtXM

@JordiVallcarca aghh no m'acaba de fer el pes l'estil APM per explicar aquestes coses...

@turboignasi
Ja, els talls de Jordi Cuixart, estan inserits de manera extranya. Pero li dona cert dinamisme al video.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!