Follow

A Espanya i a Madrid hi ha gent bona, amb bones intencions. Super-ingenua per altra banda. Tant, que no saben veure que a nivell polític Madrid és l'epicentre del feixisme espanyol. Una condició garantida pel propi deep-state espanyol.
Esperar que en aquestes eleccions s'imposin unes esquerres toves, al feu del feixisme espanyol, és senzillament estúpid.
El problema no és Madrid, el problema és espanya.

mastodon.madrid/@fanta/1060799

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!