Follow

Ser subscriptor de l'editorial catalana, cooperativista i d'esquerres TIGRE DE PAPER (tigredepaper.cat/) ha estat una de les millors decisions de caire econòmic i cultural que he pres en ma vida.
Avui m'ha arribat aixó (meleta de romer):

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!