Follow

ÚLTIMA HORA: Imágenes del momento de la retirada de la bandera de España del Palau de la Generalitat de Catalunya. Rompen en aplausos en la Plaça Sant Jaume.

Vídeo: Jesús Rodríguez

@Juanmi_News Demasiado simbolismo veo yo en el procesismo...

@Juanmi_News Llàstima que hagi retornat.
Molts teníem esperances dlaguna cosa més i no d'un altre mòbil.ent "en diferit"

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!