Director de asuntos taurinos?!
Ni els Monty Python... 🤔

¿Discriminas o respetas?
youtu.be/2LGbN02uhiE

Un gran missatge en un espai de temps ben petit 👍🏻

Malgrat els Gossos, l'antifeixisme no s'atura! ✊🏻💪🏻

Quan la realitat supera la ficció... Ja ens podem preparar com això arribi a governar-nos 🤦🏻‍♂️

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!