Follow

Joan Enric va ser vicari de , va ser uns anys q l'església hi tenia més joves a la missa de diumenge, desde llavors el jovent ha anat desapareixent de les misses.
D'aquella època va sorgir una fornada de capellans roqueteros, avui dia segueixen exercint .

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!