Divendres 12 de juny, diverses persones i organitzacions d'Elx, hem decidit promoure una concentració per a defendre una ciutat d'Elx solidària i treballadora
Preocupats pel desenvolupament del discurs feixista i pels intents per fer recaure les conseqüències de la crisi sobre les esquenes de la majoria social treballadora, creiem necessari mostrar una alternativa a qualsevol política que signifique retalls de drets i ens permeta expressar eixe rebuig de la majoria de ilicitanes i

Follow

ilicitans a plantejaments reaccionaris.
Sense ocultar la nostra perspectiva comunista, per a nosaltres, en aquest moment, la unitat de la classe obrera ha de vindre de la mà de la lluita contra qualsevol retall als nostres drets y del rebuig de la ultradreta.
Per descomptat, la concentració es farà respectant totes les mesures sanitàries (mascaretes per als assistents, servici d'ordre, separació de dos metres...). Convidarem, a més, a tot el món a acudir de negre.

Serà a les 19.30h a la porta de l'Ajuntament.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!