Follow

Bon dia!
Aquí va el primer trio d'avui
@aliciamarxem
@Pilusca
@SaharaSinH

Som-hi ✊💪
Recordeu seguiu a TOTS els que et segueixin!

@Laxarxamastodonte @aliciamarxem @Pilusca
Moltes gràcies😘 tinc el .cat (@SaharaSenseH )per cert però acabo fent servir més aquest.
Ja m'has atrapat eh😂😂😂

@Laxarxamastodonte @Pilusca @SaharaSinH Moltes gràcies, però jo no he fet mai xarxa...
No estic aquí per tenir seguidors, vull que la gent em segueixi pels meus continguts/aportacions.
I jo vaig seguint la gent d'igual manera...
De totes formes molt agraïda per haber pensat amb mí...👏👏👏

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!