Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u srijedu 06.07.2022. od 05:00 do 08:00 bez vode biti: potrošači u Opatiji, ul. Zert

Obaviještavamo da će zbog radova na u ponedjeljak 04.07.2022. bez vode biti: u Jušićima, od br.47-75, Matuljima, ul.Šmogorska cesta od br.28-55 i ul.Put za Trinajstići od br.2-6 u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog radova na instalacijama u utorak 21.06.2022. bez vode biti: potrošači u Jušićima, naselje Žnidari u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnoj mreži u bez vode biti : potrošači vode u Lovranu; Šetalište M.Tita od kbr.17 do kbr.46 od utorka 14.06.2022. u 22:00 do srijede 15.06.2022. u 04:00.

Obavještavamo da će zbog radova na u utorak 14.06.2022. bez vode biti potrošači vode u Lovranu; Zaheji i dio Brajdica u vremenu 08:00 - 14:00 sati.

Obaviještavamo da će zbog radova na instalacijama u u petak 10.06.2022. bez vode biti potrošači vode u Matuljima, ul.Frlanska Cesta, Put Živica, ul.Turnić, ul.Žrtava Fašizma, ul.Braće Milih te ul.Kružni Put u vremenu od 08:00 do 14:00 sati

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u ponedjeljak 06.06.2022. bez vode biti: potrošači u M.Dragi ul.Šetalište 25.travnja od br.20 do 33, ul.Sv.Ivan, ul.Stubište prof.Ivančića od 08:00-13:00.

Obavještavamo da će zbog radova u četvrtak 02.06.2022. u 22:00 do petka 03.06.2022. u 04:00 bez vode biti : potrošači vode u Lovranu; Rezine, ul.Šetalište M.Tita od br.51 do br.128 te dio Starog Grada u vremenu 22:00 - 04:00 sata.

Obaviještavamo da će zbog radova na instalacijama 02.06.2022. bez vode biti: potrošači vode u Matuljima, ul.Antončići, ul.Antona Dubrovića, Kružni put, Perasov Put, ul.Frana Supila, ul.Popovićev Put te dio potrošača u ul.Kastavska cesta u vremenu od 08:00 do 11:00

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u srijedu 01.06.2022. bez vode biti: potrošači u Matuljima, ul.43.Istarske divizije od br.1 do br.26, Put Puhari, Vlatka Sušnja od 08:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na sanaciji puknuća vodovodne cijevi u srijedu 01.06.2022. bez vode biti : potrošači vode u Dobreć dio potrošača od br.46do br.54 u vremenu 08:00 - 14:00 sati.

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u petak 27.05.2022. bez vode biti: potrošači u Jušićima, naselje Pešćinica u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u utorak 24.05.2022. bez vode biti: potrošači u Ičićima, Omladinska ul. ul.Antona Dminiaka te ul. Put za Veprinac u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnoj mreži u utorak 24.05.2022. bez vode biti : potrošači vode u Lovran; ul.9.rujna, Brajdice, te dio Starog Grada u vremenu 08:00 - 12:00 sati

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u petak 20.05.2022. bez vode biti: potrošači u Ičićima, ul.1.maja, Poljanska cesta od k.br. 55 -k.br.66 od 08:00 do 13:00 sati.

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u petak 20.05.2022. bez vode biti: potrošači u Matuljima, ul.Put Luskino od 10:00 do 12:00 sati.

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u petak 20.05.2022. bez vode biti: potrošači u Mihelićima od 08:00 do 10:00 sati.

Obavještavamo da će radova u srijedu 18.05.2022. bez vode biti : potrošači vode u Opatiji, ul.Joakima Rakovca, te ul. M.Tita kbr.166 i kbr.180 u vremenu 08:00 - 13:00 sati.

Obavještavamo da će zbog radova u utorak 17.05.2022. bez vode biti : potrošači vode u Dobreć, Sentinići te dio potrošača u Opriću od br.82 do br.92 u vremenu 08:00 - 14:00 sati. Kod br. Dobreć 7 promet će biti biti reguliran semaforima te znakovima ograničenja.

Obavještavamo da će zbog radova u srijedu 11.05.2022. povremeno bez vode biti : potrošači vode u Lovranu, Šetalište M.Tita 38, Dr. Nila Cara br.8,10 i 12 u vremenu od 08:00 - 14:00 sati

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit