Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Liburnijske vode @LibVodeGis@mastodon.social

Poštovani, Obavještavamo Vas da se 23/05/2018 izvode interventni radovi na sanaciji puknuća vodoopskrbne cijevi na Voloskom, ul.Obala Frana Supila ispred kbr.3 (ispred restorana Mili) (lokacija radova se nalazi u prilogu).

Poštovani, Obavještavamo Vas da se 23/05/2018 izvode interventni radovi na sanaciji puknuća vodoopskrbne cijevi na Voloskom, u Voloskom, ul.A.Štangera kod br.23.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama 23.05.2018 bez vode biti potrošači vode u Voloskom, ul.Obala Frana Supila u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Lovran 11.05.2018. od 09.00 do 12.00 interventni radovi na vodovodnim instalacijama ul.9.Rujna.

postavljenim prometnim znakovima upozorenja i ograničenja brzine. Za vrijeme radova u periodu od 09:00 do 12:00 potrošači će povremeno biti bez vode u Liburnijskoj ulici od kbr.10 do kbr.50, Primorska ul.od kbr.1-20 i ul.Put Brdo od kbr.1-20.

Obavještavamo da ćemo u noći sa srijede na četvrtak 09.05. - 10.05.2018 od 22:00 do 06:00 imati interventne radove na sanaciji puštanja vodoopskrbne cijevi na cesti D66 u Ičićima, Liburnijska ul.kod kbr.13. Za vrijeme radova promet biti reguliran semaforima te

Ičići 09.05.2018. od 09.00 do 12.00 interventni radovi puknuća vod.cijevi Liburnijska ul. kod kbr.13 (parking mandrać u Ičićima). Za vrijeme radova bez vode će biti u Liburnijskoj ul. od kbr.10 do kbr.50, Primorska ul.od kbr.1-20 i ul.Put Brdo od kbr.1-20.

U slučaju pojave zamućenja vode tijekom radova, potrebno je otvoriti slavinu te vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode.

i potrošače vode naselja Tošina (ul. Giuseppe Verdia, ul.Dr.Ivana Pošćića, ul. Tošina, ul.Dr.Ante Mandića, ul.Vinka Zamlića Zamlića) da će zbog gore navedenih interventnih radova na vodoopskrbi imati mogući pad pritiska na vodovodnim instalacijama.

(ul.Kosićevo, ul.Davorina Trinajstića, ul.1.Istarske čete), potrošače vode od semafora na Novoj cesti (od Bille) prema Voloskom (Nova Cesta od kbr.1 do kbr.68), potrošače vode naselja Kovačevo (ul.Matuljska cesta od k.r.1 – k.r.11)

ul.Put u Bregi od kbr.16 do kbr.21, ul.Stubište Marušinac od kbr.20 do kbr.26, ul.Palmi kbr.4 do kbr.8, Varljenska Cesta od kbr.1 do kbr.18 te ul.Castel San Pietro Terme u vremenu od 08:30 do 14:00 sati. Također obaviještavamo potrošače vode naselja Kosovo

Ispravak krivog navoda: Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u utorak 08.05.2018. bez vode biti: potrošači vode u Opatiji, ul.Šetalište Carmen Sylve od kbr.20 do kbr.26,

Jušići 08.05.2018. od 09.00 do 12.00 dio Jušića od kbr 90 do kbr.130 (od stare ambulante prema Javoru).

U slučaju pojave zamućenja vode tijekom radova, potrebno je otvoriti slavinu te vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode.

da će zbog gore navedenih interventnih radova na vodoopskrbi imati mogući pad pritiska na vodovodnim instalacijama.

potrošače vode naselja Kovačevo (ul.Matuljska cesta od kbr.1 – kbr.11) i potrošače vode naselja Tošina (ul. Giuseppe Verdia, ul.Dr.Ivana Pošćića, ul. Tošina, ul.Dr.Ante Mandića, ul.Vinka Zamlića Zamlića)

Također obaviještavamo potrošače vode naselja Kosovo (ul.Kosićevo, ul.Davorina Trinajstića, ul.1.Istarske čete), potrošače vode od semafora na Novoj cesti (od Bille) prema Voloskom (Nova Cesta od kbr.1 do kbr.68),

Opatija 08.04.2018. od 08.30 do 14.00, ul.Šetalište Carmen Sylve od kbr.20 do kbr.26, ul.Put u Bregi od kbr.16 do kbr.21, ul.Stubište Marušinac od kbr.20 do kbr.26, ul.Palmi kbr.4 do kbr.8, Varljenska Cesta od kbr.1 do kbr.18 te ul.Castel San Pietro Terme.

Poštovani. Obavještavamo Vas da se 25/04/2018 izvode interventni radovi na sanaciji puknuća vod.cijevi u Opatiji, ul Vrutki kod k.br .3. Zaa vrijeme radova potrošači ulice Vrutki biti će bez vode.

Opatija 24.04.2018. od 12.00 do 15.00 sanacija puknuća cijevi u ul.Dr.Ivana Pošćića kod kućnog br.8. bez vode ul. V. Zamlića, G. Verdia od kbr. 2 do kbr. 37, N. Cesta kbr. 15 i 17, R.K. Jeretova kbr. 4, Tošina kbr. 1 te ul.Dr.I. Pošćića od kbr.8 do kbr.25.