Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Liburnijske vode @LibVodeGis@mastodon.social

Obaviještavamo da ćezbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u 12.07.2018. bez vode biti: potrošači vode u Matuljima, naselje Rukavac od kbr.1 do kbr.60 ul.Dušana Mavra, Stanka Luksetića, Ruhčev Put i Mihotićev prolaz u vremenu od 08:00 do 13:00 sati

Obaviještavamo da ćezbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u PETAK u 06.07.2018. bez vode biti: potrošači vode u Matuljima, ul. Kučići od 08:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u srijedu 04.07.2018 biti bez vode: potrošači u Frančićima, ul. 43.Ist .Divizije od kbr.73 do kbr.111 od 08:30 do 12:30 sati.

Radovi na vodovodnim instalacijama u srijedu, 27.06.2018. bez vode biti: potrošači vode u Ičićima: Liburnijska ulica - brojevi 8 i 8A, Mornarska ulica, Put za Marinu, Put za Tivoli i ulica Antona Dminaka – brojevi 24, 26 i 28, u vremenu od 8:30 do 13:00 sati.

Obavještavamo da će zbog radova na vodovodnim instalacijama u srijedu, 20.06.2018. godine bez vode biti potrošači vode u Rukavcu od skretanja za groblje do Mihotića, i Mihotići ulice Cesta D. Mavra, Put S. Luksetića i Mihotićev prolaz, u vremenu od 08:00 do 13:00.

Obavještavamo da će zbog radova na vodovodnim instalacijama u utorak, 19.06.2018. godine bez vode biti: potrošači vode u Matuljima – Jankovićeva cesta ispod nadvožnjaka, i Volosko - Matuljska cesta iznad javne vage, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

(ulice Antona Rosovića ,Stari Grad ,Trg Slobode, Šetalište 25 Travnja, Sveti Ivan, Aleja Slatina, Barba Rike, Ljubomira Mrakovčića, Potok, Ribarska ulica, Stubište Sipar te Stubište prof.Ivančiča od 22:00 do 02:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u noći sa četvrtka na petak (14.06.2018 na 15.06.2018) bez vode biti : potrošači u naselju Mošćenice te potrošači u naselju Mošćenička Draga

U slučaju moguće pojave zamućenja vode nakon radova, potrebno je otvoriti slavinu te vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u srijedu 13.06.2018 bez vode biti :potrošači vode u Matuljima, ul.Put Puhari u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u srijedu 13.06.2018 bez vode biti :potrošači vode u Opatiji, ul. Vrutki u vremenu od 08:00 do 13:00 sati

Poštovani, Obavještavamo Vas da se 13/06/2018 izvode interventni radovi na sanaciji puknuća vod.cijevi u Opatiji, ul.Vrutki kod .br.7. Za vrijeme radova u periodu od 08:00 do 13:00 potrošači u ul.Vrutki biti će povremeno bez vode.

07.06.2018. Šapjane Željeznička stanica. Zbog radova bez vode biti: potrošači vode u Šapjanama oko Željezničke stanice, u vremenu od 08:00 do 17:00 sati. Vatrogasna cisterna sa vodom biti će kod zgrade željezničke stanice. t.co/wqa2aoJNd2

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama od 28.05.2018 od 20:00 do 29.05.2018 u 06:00 bez vode biti potrošači vode u Opatiji, ul.V.Nazora, ul.Nikola Tesle, ul. Poginulih Hrv. Branitelja, stubište Theodora Bilrotha te ul.Zert.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama od 28.05.2018 od 20:00 do 29.05.2018 u 06:00 bez vode biti potrošači vode u Opatiji, ul.V.Nazora, ul.Nikola Tesle, ul. Poginulih Hrv. Branitelja, stubište Theodora Bilrotha te ul.Zert.

Obavještavamo Vas da ćemo u od 28.05.2018 od 20:00 do 29.05.2018 u 06:00 izvoditi interventne radove na sanaciji puknuća vodovodne cijevi u ul.Vladimira Nazora (iza hotela Imperial)

Obavještavamo Vas da ćemo u ponedjeljak 28.05.2018 izvoditi interventne radove na sanaciji puknuća vodovodne cijevi u ul. Zert kod benzinske pumpe.

Obaviještavamo da ćezbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u petak 25.05.2018. bez vode biti:
potrošači vode u ul.Put Dukino i ul.Put za Volosko u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. t.co/2r04j5InwS

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama 25.05.2018 bez vode biti : potrošači vode u Voloskom, ul.Put uz Dol, A.Štangera kbr.38 i 48 te Rikarda Katalinića Jeretova 9 i 11 u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. t.co/hVu3jpN7AQ

Poštovani, Obavještavamo Vas da se 23/05/2018 izvode interventni radovi na sanaciji puknuća vodoopskrbne cijevi na Voloskom, ul.Obala Frana Supila ispred kbr.3 (ispred restorana Mili) (lokacija radova se nalazi u prilogu).