Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Liburnijske vode @LibVodeGis

Obavještavamo da ćemo u noći sa srijede na četvrtak 09.05. - 10.05.2018 od 22:00 do 06:00 imati interventne radove na sanaciji puštanja vodoopskrbne cijevi na cesti D66 u Ičićima, Liburnijska ul.kod kbr.13. Za vrijeme radova promet biti reguliran semaforima te

· Web · 0 · 0