Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Liburnijske vode @LibVodeGis

postavljenim prometnim znakovima upozorenja i ograničenja brzine. Za vrijeme radova u periodu od 09:00 do 12:00 potrošači će povremeno biti bez vode u Liburnijskoj ulici od kbr.10 do kbr.50, Primorska ul.od kbr.1-20 i ul.Put Brdo od kbr.1-20.

· Web · 0 · 0