Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Liburnijske vode @LibVodeGis

Opatija 11.01.2018 od 08.00 do 14.00. Za vrijeme radova prometovanje ulicom Poginulih Hvatskih branitelja biti će zatvoreno za sav promet.

· Web · 0 · 0