Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Liburnijske vode @LibVodeGis

Opatija 26.01.2018. od 08.00 do 14.00. povremeno bez vode potrošači na Novoj Cesti od k.br .20 do k.br .56 te ul.Put uz Dol k.br .19 mastodon.social/media/QqxV658L

· Web · 0 · 0