Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Liburnijske vode @LibVodeGis

S obzirom na najave jačeg višednevnog zahlađenja, obavještavamo cijenjene potrošače da zaštite svoje izložene instalacije vode od smrzavanja. Prvenstveno se to odnosi na instalacije u oknima vodovodnih priključaka, a zatim na vanjske špine i cijevi..... t.co/QQhTLUohb4