Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Liburnijske vode @LibVodeGis

Poljane 07.03.2018. od 08.00 - 14.00 bez vode potrošači u centru Poljana od kbr.1 kbr.70 te naselja Šmiti, Ladeti i Jakusi. mastodon.social/media/k-7f7eQF

· Web · 0 · 0