Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Liburnijske vode @LibVodeGis

U slučaju pojave zamućenja vode tijekom radova, potrebno je otvoriti slavinu te vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode.

· Web · 0 · 0